Get a 20% discount of your new SmugMug site by using this code: 12e8zuynkfejs

Kuvien hinnat löytyvät kuvan yhteydestä klikkaamalla BUY nappulaa.


Korvaus kuvan luvattomasta julkaisemisesta  Kuvaajan edustaman kuvan luvattomasta käytöstä on kuvaaja oikeutettu veloittamaan vahingonkorvauksena kolminkertaisen summan laskettuna siitä summasta jonka kuvan käyttäminen olisi maksanut kuvaajan voimassa olevan hinnaston mukaan


Teoksia mahdollista saada myös canvaasille, cromaluxe-alumiinille, taidepaperille, valokuvapaperille, yms, kysy lisää sähköpostilla.


Julkaisuoikeudet

Julkaisuoikeutta ei voi myydä eikä siirtää kolmannelle osapuolelle.


Sovittu kertajulkaisuoikeus ei tarkoita yksinoikeutta ellei sitä ole erikseen kirjallisesti sovittu. Kuvan/tekstin luvattomasta käytöstä laskutamme kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen veloituksen kolminkertaisena. Kuville myyty käyttöaika on käyttökohtainen.


Mainoskäyttöön myydyillä kuvilla on 1 vuoden käyttöoikeus ellei kirjallisesti toisin sovita. Ilmoitus- sekä messukäyttöön myydyillä kuvilla on ½ vuoden käyttöoikeus ellei kirjallisesti toisin sovita. Julkaisuoikeuden luovutusta ja laskutusta varten tarvitsemme tiedon kuvan julkaisukoosta, mediasta, painosmäärästä, lopullisesta käyttäjästä, käyttöajasta ja julkaisualueesta.


Kuvapalautuksen yhteydessä on toimitettava kaksi (2) maksutonta tekijänoikeuskappaletta julkaisusta, jossa kuvaa on käytetty. Julkaisuoikeuden hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Julkaisuoikeus astuu voimaan vasta kun myyntilaskumme on täysin suoritettu.


Tekijänoikeus säilyy kuvaoikeuden haltijalla. Kuvia julkaistaessa on mainittava valokuvaajan nimi. Mikäli nimeä ei mainita, korotetaan julkaisukorvausta 50 % Digitaalisessa muodossa olevia kuvia ei saa säilyttää asiakkaan omassa arkistossa tai tietokannassa käyttöajan loputtua.


Kuvia ei saa manipuloida ilman kuvaajan lupaa. Kuvan eri osien käyttäminen on yhtä kuin koko kuvan käyttäminen ja johtaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiseen veloitukseen. Kuvan saman käytön toistosta laskutamme 50 % ja lisäkäytöstä 75 % hinnaston mukaisesta hinnasta (ilmoitus jatkokäytöstä tehtävä ennen edellisen kauden loppumista), minimihinnan jatkokäytöstä tai toisinnosta ollessa kuitenkin vähintään EUR 85.00 + alv.


Pysyvä käyttöoikeus (royalty free ) hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Kuvien tilaaja voi käyttää kuvia omassa yksityisessä käytössään, ja valmistaa kuvista haluamansa määrän sähköisiä ja printtikopioita omaan käyttöönsä.


Alla mainituissa käyttökohteissa on käyttö sallittu vain jos kuvaajan nimi on mainittu ja on sovittu kuvaajalle suoritettavasta erillisestä korvauksesta: kaikissa sähköisissä medioissa, kuten ⦁

facebook ⦁

kotisivut ⦁

mallitoimistot ⦁

sanoma- ja aikakausilehdet ⦁

vuosikirjassa


Mikäli asiakas haluaa julkaista kuvansa painattamalla sen muuhun materiaaliin kuin tilauksen yhteydessä on sovittu, on painamisesta sovittava erikseen valokuvaajan kanssa. Kuvien käytöstä tuoteluettelossa ja kaikissa mainoksissa on sovittava erikseen.Kuvan oikeuksista RM – Rights Managed RM-kuva ostetaan aina ennalta nimettyä, rajattua käyttötarkoitusta varten.

Hinnoittelun perusteena on kuvan käytön laajuus. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. käyttökohde, kuvan käyttökoko, painosmäärä, käyttöaika ja käyttöalueen maantieteellinen laajuus.


RF – Royalty Free RF-kuvan ostaessaan asiakas saa kuvaan rajoittamattoman käyttöoikeuden.


§ 1 Käyttöoikeus Kuvaa saa käyttää vain asiakkaan tilauksen yhteydessä erittelemään tarkoitukseen ja asiakkaan tilauksen yhteydessä erittelemässä laajuudessa. Käyttöoikeus kattaa kertajulkaisuoikeuden mikäli asiakkaan ja kuvaajan kesken ei ole sovittu muuta. Kertajulkaisuoikeus myönnetään tilauspäivästä lukien yhden vuoden ajaksi, jona aikana oikeus on käytettävä. Kuvan uusinta- ja lisäkäytöstä on ilmoitettava kuvaajalle aina ennen julkaisemista. Asiakas vastaa lupien hankkimisesta mm. kuvissa esiintyvien nimien, henkilöiden, teosten, tavaramerkkien ja yksityisomaisuuden osalta. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvia käytetä hyvän lehtimiestavan vastaisesti. Kuvia joissa esiintyy tunnistettavia henkilöitä ei saa julkaista ilman mallien nimenomaista etukäteistä suostumusta yhteyksissä joiden aiheena on seksuaalisuus, politiikka, aseet, päihteet tai lääkkeet. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvia julkaista kenenkään kunniaa tai yksityiselämää loukkaavalla tavalla. Kuvan toimituksellinen muuttaminen on sallittua. Kuvan muuhun muuttamiseen tarvitaan aina kuvaajan nimeomainen lupa. Julkaistavan kuvan yhteydessä on aina mainittava kuvalähde muodossa: Kuvaajan Nimi.

§ 2 Omistusoikeus ja tekijänoikeus Kaikki kuvaan liittyvät oikeudet säilyvät kuvaajalla, myös sen jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja saanut haltuunsa tilaamansa kuvat. Valokuvien omistusoikeus on valokuvaajalla. Tekijänoikeus jää valokuvaajalle tekijän oikeuslaissa määrätyssä laajuudessa. Yksinoikeus sisältää oikeuden valmistaa teoksesta kopioita muutettuna, muunnelmana tai toisessa taidelajissa. Kuvien julkaisukäyttö ilman eri sopimusta Kuvien tilaaja voi käyttää kuvia omassa yksityisessä käytössään, ja valmistaa kuvista haluamansa määrän sähköisiä ja printtikopioita omaan käyttöönsä. Alla mainituissa käyttökohteissa on käyttö sallittu vain jos kuvaajan nimi on mainittu ja on sovittu kuvaajalle suoritettavasta erillisestä korvauksesta; kaikissa sähköisissä medioissa, kuten ⦁ facebook ⦁ kotisivut ⦁ mallitoimistot ⦁ sanoma- ja aikakausilehdet ⦁ vuosikirjassa Mikäli asiakas haluaa julkaista kuvansa painattamalla sen muuhun materiaaliin kuin tilauksen yhteydessä on sovittu, on painamisesta sovittava erikseen valokuvaajan kanssa. Kuvien käytöstä tuoteluettelossa ja kaikissa mainoksissa on sovittava erikseen.

§ 3 Vastuu loppukäytön teknisestä laadusta Kuvaaja ei vastaa asiakkaalle toimittamiensa kuvien julkaisukuntoon saattamisesta eikä loppukäytön teknisestä laadusta eikä korvaa kustannuksia, joita virheet näissä asioissa asiakkaalle tai kolmannelle aiheuttavat.

§ 4 Tilauksen peruuttaminen Jos tilaus peruutetaan 7 päivän kuluessa evätään asiakkaalta kuvan käyttöoikeus, mutta hän on velvollinen maksamaan kuvaajalle puolet alkuperäisestä kauppasummasta. Jos tilauksen peruuttaminen tapahtuu 7 päivän jälkeen on asiakas velvollinen maksamaan kuvan toimittamisen yhteydessä sovitun kauppasumman kokonaisuudessan.

§ 5 Hinta Kuvan käytön hinta käy ilmi laskusta ja se perustuu hinnastoon osoitteessa www.ateljeeamnelin.fi/hinnasto mikäli asiakkaan ja kuvaajan välillä ei ole sovittu muuta.

§ 6 Maksaminen Laskun maksuehto on 7 päivää netto. Maksun myöhästymisestä veloitetaan viivästymiskokoa 8 %.

§ 7 Vastuurajoitukset Kuvaaja ei vastaa kuvan käytön laillisuudest eikä kuvan käyttöön liityvästä, kolmannen osapuolen kuvan käyttäjälle osoittamasta vahingonkorvausvaateesta.

§ 8 Korvaus kuvan luvattomasta julkaisemisesta Jos asiakas käyttää kuvaajan edustamaa kuvaa luvatta tai tämän sopimuksen vastaisesti on kuvaaja oikeutettu veloittamaan asiakkaalta vahingonkorvauksena kolminkertaisen summan laskettuna siitä summasta jonka kuvan käyttäminen olisi maksanut kuvaajan voimassa olevan hinnaston mukaan tai jonka kuvan käyttäminen maksoi vahvistetussa ostotapahtumassa.

§ 9 Vahingonkorvaus Mikäli asiakas käyttämällä kuvaajan edustamaa valokuvaa aiheuttaa kuvaajalle vahinkoa on kuvaaja oikeutettu vaatimaan asiakkaalta vahingonkorvauksena summan joka vastaa kuvaajan kärsimän vahingon taloudellista (materiaalista sekä immateriaalista) suuruutta.

§ 10 Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen Tästä sopimuksesta ja sen oikeasta tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluin. Viime kädessä asia ratkaistaan käräjäoikeudessa.


Tekijänoikeudet

Ostaja

1 Tekijänoikeus on helppoa : kysy lupa ja ilmoita nimi! Tekijänoikeuslaki suojaa oikeudenhaltijan immateriaalista omaisuutta. Taiteilijan luvan kysyminen ja taiteilijan nimen ilmoittaminen on itsestäänselvyys kaikille taidetta ja kulttuuria arvostaville. Tekijänoikeuslaki edellyttää, että ennen teoksen käyttöä kysytään taiteilijan tai /ja muun oikeudenhaltijan lupa ja että heidän nimensä ilmoitetaan kun teosta toisinnetaan. Taiteilijan nimen ilmoittaminen tuotteessa jossa teosta käytetään lisää kuluttajan kiinnostusta ja arvostusta tuotetta kohtaan.

2 Millaisia teoksia tekijänoikeuslaki suojaa ? Tekijänoikeuslaki suojaa itsenäisiä, omaperäisiä kirjallisia ja taiteellisia teoksia. Lisäksi tekijänoikeuslaki suojaa esittävän taiteilijan , tuottajan ja valokuvaajan lähioikeutta. Suojan laatuun ei vaikuta se, onko teos syntynyt analogisesti vaiko digitaalisesti. Sen sijaan suojan laajuus on digitaalisen käytön osalta eräissä tapauksissa laajempaa.

3 Valokuva kuvataiteen teoksesta Kun käytetään valokuvaa kuvataiteen teoksesta tulee ottaa huomioon kaksi tekijänoikeuslain suojaamaa oikeutta : kuvataiteilijan oikeus päättää kuvataiteen teoksen kuvaamisesta ja tällaisen kuvan levittämisestä ja valokuvaajan oikeus päättää valokuvansa käytöstä. Molemmilta oikeudenhaltijoilta tarvitaan suojatun teoksen kyseessä ollessa lupa kuvan käyttöön.

LISÄTIETOJA: Valokuvaajan uusi Tekijänoikeusopas 2006. Finnfoto ja Musta Taide. www.finnfoto.fi

4 Onko internetissä julkaistu teos menettänyt suojaansa? Internet ja intranet käyttö sekä muu digitaalinen käyttö edellyttävät lupa- ja nimikäytäntöä aivan kuten analoginen käyttökin. Internetin alkuaikoina oli liikkeellä huhuja siitä että internet olisi tekijänoikeuden villi länsi jossa tekijänoikeuslain säännöt eivät päde. Näin ei onneksi ole ja kansainvälistä ja kansallista tekijänoikeuslainsäädäntöä on myös määrätietoisesti kehitetty säädösten yksityiskohtien osalta ottamaan huomioon digitaalisen käytön asettamat vaatimukset teosten ja lähioikeuksien suojalle. Internet käytön laajuus asettaa erityisiä vaatimuksia teosten käytön valvonnalle. Toisaalta erilaiset hakuohjelmat, suojaus- ja jäljitysohjelmat sekä teostiedostoissa oleva metadata helpottavat digitaalisen kuvan käytön seurantaa. Tekijänoikeuslaissa on sanktioitu teosta suojaavien tietojen poistaminen ilman tekijän lupaa.

5 Miten saan luvan internetistä löytämälleni teokselle? Internetistä löytyvä teos edellyttää lupaa käyttöön. Usein teos voi olla internetissä rajatun poikkeussäännöksen perusteella esim. näyttelytiedotus käytössä. Aloita luvan pyytäminen alan tekijänoikeusyhdistykseltä. Jos tekijänoikeusjärjestö ei edusta kyseistä taiteilijaa, he voivat todennäköisesti ohjata eteenpäin. Jos teoksessa ei internet julkaisussa ole nimeä, etkä muutoin tiedä kuka taiteilija on, et voi saada tekijänoikeuslain edellyttämää lupaa. Tällöin teos on myös on laitettu internettiin vastoin taiteilijan oikeuksia. Silloin tulee lähteä liikkeelle laillisesta lähteestä ostamaan digitaalista tiedostoa ja lupaa.

6 Mitä ostan kun ostan digitaalisen teoksen? Kun ostat digitaalisesta teoksen ostat käyttöoikeuden. Käyttöoikeus voi olla rajoitettu tai rajoittamaton taloudellinen oikeus. Tekijän moraaliset oikeudet pysyvät taiteilijalla ja lähioikeuden haltijalla. Myös taloudellinen tekijänoikeus säilyy tekijällä – ellei ole myyty kaikkia taloudellisia oikeuksia mukaan lukien edelleenluovuttamisoikeus. Käyttöoikeuden laajuus sovitaan ja sen hinta liittyy käytön laajuuteen. Yleensä käyttöoikeuksien laajuus on tuotteistettu tietyn hintaiseksi käyttöluvaksi esim. oikeudeksi käyttää kuva analogisen ja/tai sähköisen oppikirjan kuvituksena. Ostajana sinun on hyvin tärkeää sopia ostosopimuksessa tarkasti miten laajan käyttöoikeuden ostat. Ne oikeudet, joita ostajana et voi todistaa siirtyneen sinulle, jäävät tekijänoikeuden haltijan omaisuudeksi. Tämä on tekijänoikeuslain tulkintasäännös ja tekijänoikeuden ostajan on oman etunsa turvatakseen varminta tehdä kirjallinen sopimus tekijänoikeuksien ja muiden teokseen liittyvien oikeuksien siirtymisen laajuudesta ja yksityiskohdista.

7 Kuka omistaa teoksen? Teokset ovat sekä fyysisiä esineitä että immateriaalista omaisuutta. Omistamisessa tuleekin tarkastella erikseen fyysisen kappaleen omistusta ja immateriaalioikeuksien omistusta. Tekijänoikeuslaissa on nimenomainen säännös siitä, että teoksen fyysisen kappaleen luovutus ei lainkaan siirrä immateriaalioikeuksia. Tekijänoikeus syntyy luovalle ihmiselle, teoksen tekijälle, ja sen voi siirtää häneltä pois ainoastaan pätevällä sopimuksella.

8 Miten teosta saa käyttää? Tekijänoikeuslaki on sopimuksenvaraista, dispositiivista lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvan käytössä ratkaisevaa on käyttöoikeuden ostajan ja oikeudenhaltijan välinen sopimus. Tämä sopimus menee tekijänoikeuslain säännösten ohi kun määritellään, miten kuvaa käytetään. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tehdä kuvan käyttöoikeuden ostamisesta selkeä sopimus. Kuvia ostavat tahot tekevät usein vakiosopimuksen jota he tarjoavat oikeudenhaltijalle kuvaoikeuksia ostaessaan. Samoin menettelevät oikeuksien myyjät.

9 Milloin teosta saa käyttää ilmaiseksi? Tekijänoikeuslain poikkeussäännökset mahdollistavat eräissä tapauksissa teoksen käytön ilman tekijän lupaa ja ilman korvausta. Sävellysteoksen osalta tällaista on esim. musiikin käyttö jumalanpalveluksessa. Kuvataiteen osalta tällaista käyttöä on teoksen käyttö näyttelytiedotuksessa, päiväntapahtumaa selostettaessa, taidearvostelussa ja tieteellisen artikkelin kuvituksena ilman sopimusta ja ilman korvausta. Poikkeusäännökset digitaalista käyttöä koskien on harmonisoitu EU:n Infosoc direktiivillä, jonka kansallisen voimaansaattamisen viimeiset muutokset astuivat Suomessa voimaan 1.1.2007. Direktiivi sisältää suljetun luettelon siitä, millaisia digitaalisen käytön poikkeussäännöksiä EU maissa voi olla. EU maat saivat pitää vanhat poikkeussäännöksensä analogisen käytön osalta. Esimerkiksi näyttelyluettelon valmistaminen edellyttää useimmissa EU-maissa taiteilijan lupaa. Suomi sai pitää analogista näyttelyluetteloa koskevan poikkeussäännöksensä, mutta digitaalisen näyttelyluettelon valmistamiseen näyttelynjärjestäjän toimesta tulee saada kuvataiteilijan lupa. Poikkeussäännös ei poista tekijän moraalisia oikeuksia, ainoastaan taloudelliset oikeudet. Tekijän nimi ja lähde tulee ilmoittaa myös silloin kun teos toisinnetaan poikkeussäännöksen nojalla ilman taiteilijan lupaa. Millään taholla ei ole velvollisuutta antaa ilmaisia palveluja poikkeussäännösten tarkoittamaan käyttöön. Näin ollen esimerkiksi kuva-arkisto voi veloittaa palvelustaan sopimuksen perusteella, vaikka kuva tulisikin tieteelliseen artikkeliin kuvitukseksi. Sopimusvapauden piiriin kuuluu että että tekijä voi myös sopimuksella antaa teoksen tekijänoikeuden hyväntekeväisyyskäyttöön tai muuten ilmaiseen käyttöön. Eräs tapa saada ilmainen käyttölupa on hankkia käyttöoikeus Creative Commons lisenssillä. Tällöin lisenssiehdoista käy selkeästi ilmi, mihin käyttöön ilmainen lupa oikeuttaa luvansaajan.

10 Saako digitaalisessa muodossa olevaa teosta muuttaa? Digitaalinen muuttaminen on teknisesti helppoa. Tästä ei kuitenkaan ole seurannut muutosta tekijänoikeuslain perusperiaatteeseen, jonka mukaan teoksen muuttamiseen tulee saada tekijän lupa. Jos esim. kuvaa on tarkoitus muutta tulee ostajan kuvaoikeutta ostaessaan sopia oikeudenhaltijan kanssa siitä että ostaja saa muunteluoikeuden. Tavallista lähioikeuden suojaamaa valokuvaa ostettaessa muunteluoikeus voidaan ostaa yleisenä oikeutena. Teoksen tekijän ja esittävän taiteilijan moraaliset oikeudet on suojattu sopimuksen muotoa koskevalla säännöksellä. Teoksen taiteellisen omainaislaadun muuttamisoikeus on pätevästi luovutettavissa vain laadultaan ja laajuudeltaan täsmennetyn muutoksen osalta. Yleisesti ottaen taiteilijat eivät suhtaudu myönteisesti siihen että teosta muunnellaan. Taiteilija on alan huippuosaaja, ja usein taiteilijan teoksen muuttaminen ei tuo käyttäjälle lisäarvoa. Teoksen muuttaminen ilman tekijän lupaa on tekijänoikeuslain vastaista käyttöä. Sen sijaan jo olemassa olevaa teosta voi käyttää lähtökohtana, kun luo uutta omaperäistä ilmaisua.

11 Miten tekijän nimi ilmoitetaan? Tekijän nimi ilmoitetaan teoksen käytön yhteydessä. Tekijän nimi on suositeltavaa ilmoittaa teoksen välittömässä läheisyydessä. Esim. kun toisinnetaan kuvataiteen teoksen valokuva, ilmoitetaan molemmat oikeudenhaltijat: Kimmo Kuvanveistäjä: Ratsastajapatsas, pronssi 2007 © Kuvasto 2009 valokuva: ©Ville Valokuvaaja 2009

12 Saako teoksen luovuttaa edelleen? Tekijänoikeuslain nimenomaisen säännöksen mukaan tekijänoikeuden luovutus ei sisällä oikeutta luovuttaa tekijänoikeutta eteenpäin. Mikäli teoksen ostaja haluaa tekijänoikeuden edelleenluovutusoikeuden, on tästä sovittava nimenomaisesti. Teos fyysisenä analogisena kappaleena kuten maalauksena voidaan luovuttaa edelleen ilman tekijän lupaa. Julkisen esittämisen oikeus on tekijänoikeuslaissa jaettu kahteen osaan : julkinen näyttäminen ilman teknistä apuvälinettä ja julkinen näyttäminen teknisen apuvälineen avulla. Oikeus julkiseen näyttämiseen ilman teknistä apuvälinettä raukeaa kun teos on myyty tekijän suostumuksella. Näin myyty teos voidaan luovuttaa edelleen ja sitä voidaan näyttää näyttelyssä seinälle ripustettuna tai lattialle asetettuna ilman tekijänoikeuslupaa. Ääni- ja AV-tallenteen osalta julkisen esittämisen oikeus ei raukea, kun teoskappale myydään. Jos digitaalinen tiedosto luovutetaan tarvitsee uusi omistaja oikeudenhaltijalta luvan kappaleen valmistamiseen ja teoksen näyttämiseen monitorilla näyttelyssä tai internetissä. Digitaalisen teoksen suoja on kuvan osalta tiukempi kuin analogisen teoksen.

13 Kuinka kauan teos on suojattu? Teoksen suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Valokuvan suoja-aika on 50 vuotta valokuvan valmistamisvuoden päättymisestä. Esittävän taiteilijan ja ääni- ja kuvatallennetuottajan suoja-aika on 50 vuotta tallentamisvuoden päättymisestä. Esittävän taiteilijan suoja voi kuitenkin olla myös 50 vuotta tallenteen julkistamisvuodesta. Tallenteen suoja alkaa tallentamishetkellä. Valokuvan ja valokuvateoksen suoja-aika alkaa kuvan ottamishetkellä. Teoksen suoja-aika alkaa kun teoksen muoto on riittävän omaperäinen ja teoksen muoto on kiinnitetty analogiselle tai digitaaliselle alustalle.

14 Mitä jos kuva esittää ihmistä? Tekijänoikeuslaki sisältää vain yhden ihmisen kuvaamista koskevan säännöksen: tilatun muotokuvan osalta tekijänoikeuden haltija ei saa käyttää oikeuttaan ilman tilaajan suostumusta. Yksityisyyden suojaa koskevat säännökset rikoslaissa sääntelevät henkilön kuvan käyttöä ja yksityisyyden suojaa. Julkisen sanan neuvosto antaa lausuntoja yksityisyyden suojasta. Henkilön kuvan käyttöä markkinoinnissa on säännelty ICC:n markkinoinnin perussäännöillä. Niiden mukaan tunnistettavan henkilön kuvan käytölle markkinoinnissa on saatava henkilön suostumus. Suomalaisen oikeuskäytännön mukaan henkilön kuvan käytölle markkinoinnissa on saatava henkilön suostumus. Myös henkilöön, kuten tunnettuun taiteilijaan, viittaaminen markkinoinnissa edellyttää lupaa. Esittävän taiteilijan kuvaaminen on esittävän taiteilijan esityksen tallentamista ja edellyttää taiteilijan luvan.

15 Mitä jos kuva esittää rakennusta? Fyysisen rakennuksen saa vapaasti kuvata tekijänoikeuslain poikkeussäännöksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa talon tai muun rakennelman kaksiulotteista kuvaamista, siis esim. digitaalista valokuvaa. Poikkeussääntö ei poista arkkitehdin moraalisia oikeuksia. Siten arkkitehdin nimi on ilmoitettava rakennuksen kuvaa toisinnettaessa. Jos toisintamisyhteys voi loukata arkkitehdin moraalisia oikeuksia, kuten mainoskäyttö, on käyttöön moraalisten oikeuksien vuoksi saatava arkkitehdin lupa. Markkinoinnin perussääntöjen mukaan on rakennuksen tai muun yksityisomaisuuden kuvaamiseen hankittava omistajan lupa, jos rakennusta käytetään tavalla, joka on omiaan antamaan käsityksen omistajan suostumuksesta käyttöön tuotteen markkinoinnissa. Kolmiulotteinen kuvaaminen esim. pienoismallin valmistaminen edellyttää arkkitehdin lupaa. Arkkitehtuuripiirrokset on suojattu joko kirjallisina teoksina tai kuvataiteen teoksina. Niiden toisintamiseen kuvaamalla tarvitaan arkkitehdin lupa.

16 Mitä jos kuva esittää julkisella paikalla olevaa patsasta? Tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen nojalla julkisella paikalla pysyvästi sijaitsevat teokset voi vapaasti kuvata. Patsaan kuvan käyttö pääaiheena ansiotarkoituksessa edellyttää kuitenkin kuvanveistäjän lupaa. Sanoma- ja aikakauslehdet saavat kuitenkin käyttää artikkelin kuvituksena julkisella paikalla pysyvästi sijaitsevia teoksia ilman lupaa ja ilman korvausta.

16 Sopimusesimerkkejä: Valokuvia kuvataiteen teoksesta otetaan nykyisin yleensä digitaalisina valokuvina ja levitetään digitaalisina kuvatiedostoina, jolloin sovitaan myös digitaalisen tiedoston toimittamiseen ja säilyttämiseen liittyvistä kysymyksistä. Erityisesti museoiden kuva-arkistoissa on runsaasti myös analogisia valokuvia kuvataiteen teoksista. Sopimus kuvataiteilijan tekijänoikeudesta, valokuvaajan oikeudesta, digitaalisesta kuvatiedostosta ja kuvan käytön ehdoista voidaan tehdä myös esim. internet sivulla annettavan suostumuksen avulla. Tällöin sopimuksen tekemiseen ja kuvan toimittamiseen digitaalisessa muodossa kuluu vain joitakin minuutteja. Vaikka prosessi voi olla juridisesti ja teknisesti monimutkainen, ei kuvan ostajan tarvitse aina ratkaista näitä ongelmia työläästi. Palveluissa joita kuvan ostajille on kehitetty on kuvan ostaminen tehty helpoksi. Esimerkki : Maalauksen kuvan käyttöoikeus esitteen kuvitukseen Ennen kuin käyttöoikeus kauppa tehdään maalaukselle on fyysisesti tapahtunut seuraavaa: maalaus on valokuvattu analogisesti tai digitaalisesti- kuvatiedosto on saatettu levitykseen sopivaan digitaaliseen muotoon – digitaalinen kuva on myyty verkkopalvelussa esitteen tilaajalle – digitaalinen kuva on kulkenut taittajalta kirjapainoon sähköisessä muodossa yhdessä muun taittetun materiaalin kanssa- lopputuote on paperille painettu analoginen esite. Maalausta valokuvattaessa ja digitaalista kuvatiedostoa käsiteltäessä on suurta painoa pantu sille, että alkuperäisen maalauksen värit toistuvat mahdollisimman todenmukaisina ja että kuvatiedoston oheen on liitetty riittävästi tietoa kirjapainolle joka lopullisesti toisintaa kuvan. Kuvan sisältämän informaation lisäksi kuvatiedostoon voidaan liittää metadataa, jossa on tietoa tekijästä, kuvasta ja tekijänoikeudesta. B Kuvan käyttö sähköisessä julkaisussa Oikeuksista sopiminen on edellytys kuvan käytölle ja kaikelle sähköiselle liiketoiminnalle, jossa kuvaa käytetään. C Digitaalisen kuvataiteen teoksen ostaminen


Myyjä

1 Tekijänoikeus on helppoa : anna lupa ja tee sopimus! Tekijänoikeuslain nojalla sinulle tekijänä syntyy immateriaalista omaisuutta: tekijänoikeus luomiisi teoksiin on omistamaasi pääomaa. Tämän pääoman käytöstä määräät antamalla käyttölupia ja tekemällä sopimuksia. Voit myydä rajatun käyttöoikeuden tai rajoittamattomat taloudelliset oikeudet teoksiisi. Erittäin tärkeää on myös yhteistyöprojekteissa toisten taiteilijoiden kanssa sopia jo työn alussa syntyvän teoksen levittämisestä ja tekijänoikeuskorvausten jakoperusteista. Voit antaa tekijänoikeus sopimusten tekemisen ja lupien myöntämisen alasi tekijänoikeusjärjestön tehtäväksi. Järjestölle ei siirry sinun pääomasi omistusoikeus, järjestö ainoastaan suorittaa sinulle tekijänoikeuden hallinnointipalveluja ja tekijänoikeuskorvauksia sen ajan kun olet asiakkaana. Järjestö ei myöskään myy pääomaasi käyttäjäasiakkaille, vaan asiakkaat ostavat ainoastaan rajatun käyttöoikeuden nimettyihin teoksiisi määräajaksi ja määritellyn käytön osalta. Toimitpa itsenäisesti tai järjestön asiakkaana, sinun on hyvä tietää tekijänoikeudesta, jotta yhteistyökumppaneittesi kanssa syntyy selkeitä etusi turvaavia sopimuksia ja voit hyödyntää tekijänoikeudella suojattua pääomasi.

2 Miten tekijänoikeuslain suoja syntyy? Ajatus teoksesta on taiteilijalla ideana – idea ei saa tekijänoikeuslain suojaa Taiteilija on päättänyt mistä aiheesta hän tekee teoksen – aihe ei saa tekijänoikeuslain suojaa Taiteilija luo itsenäisen omaperäisen teoksen ja kiinnittää sen alustaan : esim. analogisesti paperille tai digitaalisesti tietokoneen kovalevyn muistiin – • teos saa tekijäŶoikeussuojaa siitä hetkestä lähtien kun teos on riittävän omaperäinen ylittääkseen teoskynnyksen ja teos on kiinnitetty alustaan.

3 Kenelle tekijänoikeuslain suoja syntyy? Oikeus teokseen voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle, sille joka on luonut teoksen itsenäisen omaperäisen muodon. Tuottajan oikeus voi syntyä myös oikeushenkilölle. Mikäli teos koostuu useasta osasta, syntyy jokaiselle tekijälle tekijänoikeus siihen osaan jonka hän on luonut. Mikäli teoksen osia ei voi erottaa toisistaan syntyy tekijänoikeus yhteisesti kaikille niille jotka ovat yhteisesti luoneet teoksen. Tällöin teoksen käyttöön on saatava lupa kaikilta tekijöiltä, jos teosta halutaan käyttää. Kun aloitetaan taiteilijoiden yhteisprojekti taideteoksen tekemiseksi on tärkeää että sovitaan jo ennen työn aloittamista miten valmiin työn levittäminen hoidetaan ja miten siitä saatavat tulot jaetaan.

4 Pitääkö tekijänoikeus rekisteröidä? Tekijänoikeuden rekisteröiminen ei ole edellytys suojan syntymiselle, eikä Suomessa voi rekisteröidä tekijänoikeutta viranomaisten toimesta. Kaikki tekijät voivat käyttää © merkintää, se kertoo tekijänoikeussuojasta, mutta sillä ei ole oikeutta luovaa merkitystä. Tuottaja voi käyttää P merkintää. Kuvan voi rekisteröidä suojatuksi mallisuojalla tai osana tavaramerkkiä. Nämä suojamuodot ovat ŵaksullisia ja syŶtyvät viraŶoŵaisrekisteröiŶŶillä. Rekisteröity tavaraŵerkki ŵerkitääŶ ™ tunnuksella.

5 Mitä myyn kun myyn kuvataiteen teoksen digitaalisessa muodossa? Tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien siirtymisen laajuudesta ja yksityiskohdista on aina syytä tehdä kirjallinen sopimus. Kirjallisen sopimuksen tekeminen ei ole epäluottamuksen osoitus, vaan kertoo siitä, että arvostat asiakastasi ja haluat varmistaa, ettei yhteistyötänne hankaloita oikeuksien siirtymiseen liittyvä epäselvyys tai väärinkäsitys. Helpointa sinulle ja ostajalle on, jos sinulla on valmis sopimuspohja jonka voit täyttää ostajan kanssa. Sopimusmalleja on eri tilanteisiin. Periaatteessa tekijänoikeuden luovutus ei ole sen monimutkaisempaa kuin vaikkapa makkaran myynti : voit myydä koko makkaran (kaikki oikeudet edelleenluovutusoikeudella) tai esim. 200 grammaa ( käyttöoikeus kotisivulle xxx.fi 5 vuodeksi). Voit myös myydä erilaatuisia oikeuksia kuten : yksinoikeuden, jolloin et itse enää saa käyttää teosta, ei –yksinomaisen- oikeuden jolloin voit myydä oikeuksia samaan teokseen myös muille tahoille tai sole right oikeuden, jolloin voit itse käyttää teosta mutta et enää myydä käyttöoikeuksia kolmansille. Kuvasto myy hallinnoidessaan tekijänoikeuksia ei-yksinomaisia oikeuksia.

6 Mitä omistusoikeuteni sisältää ? Tekemäsi taideteos ja sen tekijänoikeus ovat sinulle sekä materiaalista että immateriaalista omaisuutta. Omistusoikeus fyysiseen kappaleeseen siirtyy sinulta pois myyntiä koskevalla sopimuksella. Tekijänoikeuslaissa on nimenomainen säännös siitä, että teoksen fyysisen kappaleen luovutus ei lainkaan siirrä immateriaalioikeuksia. Tekijänoikeutesi voi siirtyä sinulta pois vain sopimuksella.

7 Miten ilmoitan nimeni ? Merkitse nimesi teoksen takapuolelle tai kehykseen vaikka olisit jo signeerannut teoksesi. Tekijän nimi on suositeltavaa ilmoittaa teoksen välittömässä läheisyydessä. Muistathan ilmoittaa myös valokuvaajan nimen, jos olet saanut häneltä kuvan. Esimerkki: © Kimmo Kuvanveistäjä: Ratsastajapatsas, pronssi 2007 valokuva: ©Ville Valokuvaaja 2009

8 Miten määrään teokseni käytöstä? Tekijänoikeuslaki on sopimuksenvaraista, dispositiivista lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvan käytössä ratkaisevaa on se sopimus jonka olet tehnyt ostajan kanssa. Tämä sopimus menee tekijänoikeuslain säännösten ohi kun määritellään, miten kuvaa käytetään. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tehdä käyttöoikeuden myymisestä selkeä sopimus. Sopimusmalleja on Kuvaston kotisivuilla www.kuvasto.fi sekä esim. sivuilla www.pikseli.fi. Mahdollisuuttasi määrätä kuvan käytöstä rajoittavat tekijänoikeuslain säännökset jotka antavat eräille tahoille kuten tiedotusvälineille oikeuden kuvata ja julkaista kuvia julkistetuista taideteoksistasi ilman lupaa ja ilman korvausta. Teos on julkistettu kun se esimerkiksi asetetaan näytteille julkiseen näyttelyyn.

9 Miten voin käyttää muiden teoksia tehdessäni uutta taideteosta? Tekijänoikeus suojaa teosta muutettuna ja toista tekotapaa käyttäen. Toisaalta, jos käytät toisen teosta lähtökohtana ja luot uuden itsenäisen omaperäisen teoksen, syntyy sinulle tähän uuteen teokseen itsenäinen tekijänoikeus, etkä tarvitse tekijänoikeuslupaa alkuperäiseltä tekijä. Suoja-ajan jälkeen teoksen tekijän perillisten taloudelliset ja moraaliset oikeudet loppuvat. Vapaus käyttää taidehistorian teoksia joko sellaisenaan tai osana omia teoksiasi sinulla on kun kyseisen taiteilijan suoja-aika on ohi.

10 Mitä jos kuvaan ihmistä? Jos haluat varmistaa, että mallisi ymmärtää miten hänen kuvaansa tullaan käyttämään, tee mallin kanssa kirjallinen sopimus siitä että sinulla on oikeus käyttää henkilön kuvaa kun toisinnat ja levität taideteostasi. Esim. avioerot ja muut ihmisten väliset tunne-elämän konfliktit voivat tehdä henkilön kuvan käytön riitakysymykseksi teoksen valmistumisen jälkeisessä tulevaisuudessa.

11 Mitä jos julkaisen teokseni internetissä? Kun laitat omia teoksiasi internettiin on hyvä suojata teoksia sekä teknisesti että © merkinnällä ja tiedottamalla tekijänoikeudestasi. Valokuvan käyttöoikeuksien luovutuksen vaklioehdot


1. Valokuvan määritelmä "Valokuva" tarkoittaa kaikkea sitä materiaalia, jolle valokuvaaja on viimeistellyt ottamansa kuvan. Esimerkiksi diapositiivi, negatiivi, valokuvavedos, CD-ROM tai mikä tahansa fyysinen tai elektroninen materiaali, jolla kuva on, on valokuva.

2. Tekijänoikeus (copyright) Tekijänoikeus valokuvaan jää valokuvaajalle tekijänoikeuslaissa mainitussa laajuudessa.

3. Valokuva-aineiston omistusoikeus Valokuvan fyysiset kappaleet ovat valokuvaajan omaisuutta. Käyttöoikeuden loputtua kyseinen kuvamateriaali on palautettava valokuvaajalle alkuperäisessä kunnossa 30 päivän kuluessa. Mikäli valokuvan kappale on myyty sellaisenaan käytettäväksi, esim. valokuvateoksena seinällä tms. tarkoitukseen, sen julkaiseminen ilman valokuvaajan lupaa on kielletty.

4. Käyttöoikeuden laajuus Valokuvan käyttöoikeus luovutetaan tilaajalle vain ennalta sovittuihin tarkoituksiin, medioihin, maantieteellisiin alueisiin ja ajanjaksoon. Mikäli käyttöoikeutta halutaan laajentaa, siitä sekä maksettavasta lisäkorvauksesta on sovittava valokuvaajan kanssa ennen tällaista lisäkäyttöä. Valokuvan käyttöoikeus alkaa sitä koskevan laskun maksupäivästä. Valokuvaa ei saa käyttää millään tavoin ennen laskun maksamista ilman erillistä, valokuvaajalta saatua lupaa, ja tällä tavalla myönnetty mahdollinen lupa peruuntuu automaattisesti ellei laskua ole eräpäivään mennessä maksettu. Tilaaja ei voi myydä tai luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Valokuvaajalla on oikeus käyttää samaa valokuvaa samanaikaisesti oman työnsä mainostamisessa. Sovitun yksinoikeusajan jälkeen valokuvaaja voi uudelleen myydä valokuvan käyttöoikeuden haluamallaan tavalla.

5. Luottamuksellisuus Valokuvaaja sitoutuu pitämään salassa toimeksiannon yhteydessä hänelle luovutetut tiedot ja materiaalit. Poikkeuksena se tieto, jolla hänen on informoitava kuvauksen suorittamiseen osallistuvia malleja, alihankkijoita tms.

6. Kolmannen osapuolen vaatimukset Mikäli kuvauksessa käytetään kuvauskohteita, joihin kolmansilla osapuolilla on tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus, tilaajan on hankittava luvat niiden kuvaamiseen ja tilaaja vastaa niiden kuvaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

7. Lisäkustannukset Mikäli tilaaja tekee sovittuun toimeksiantoon sellaisia muutoksia tai lisäyksiä, jotka aiheuttavat valokuvaajalle lisäkustannuksia tai lisätyötä, tilaajan on maksettava nämä valokuvaajan normaalien taksojen mukaan jo hyväksytyn kustannusarvion lisäksi.

8. Muistutukset Valokuvaajan työtä ei voi hylätä tyyliin tai sommitteluun liittyvillä syillä. Muistutukset on lähetettävä valokuvaajalle todisteellisesti 7 päivän kuluessa toimituksesta. Muussa tapauksessa toimitus katsotaan hyväksytyksi.

9. Este ja viivästys Mikäli toimeksianto osoittautuu tekijästä riippumattoman, ennaltaarvaamattoman ylivoimaisen esteen johdosta mahdottomaksi suorittaa, on tekijällä oikeus korvaukseen hänelle kertyneistä kuluista ja jo tehdystä työstä. Mikäli toimeksiannon suorittaminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, tulee tekijän välittömästi ilmoittaa asiasta tilaajalle toimeksi annon jatkamisesta tai keskeyttämisestä sopimiseksi. Mikäli toimeksianto keskeytetään, sovitaan tekijälle mahdollisesti syntyneiden kulujen korvauksesta. Mikäli toimeksiannon toteuttaminen viivästyy tekijästä johtuvasta muusta kuin ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä, on tilaajalla tehtävän kannalta olennaisen viivästymisen sattuessa oikeus vahingon korvaukseen. Korvauksen määrä ei kuitenkaan voi ylittää sovittua tai kohtuullista palkkiota. Mikäli tilaaja peruuttaa tai keskeyttää toimeksiannon muusta kuin tilaajasta johtuvasta ylivoimaisesta esteestä, on tekijä oikeutettu saamaan korvausta syntyneistä kuluista ja vahingosta, kuitenkin enintään sovitun tai kohtuullisen palkkion rajoissa. Mikäli tilaaja tai tekijä peruuttavat tai keskeyttävät toimeksiannon toisesta osapuolesta riippumattomasta syystä, on peruutukseen tai keskeytykseen syytön osapuoli oikeutettu syntyneiden kulujen ja vahingon korvaamiseen, kuitenkin enintään sovitun tai kohtuullisen palkkion rajoissa.

10. Sähköinen taltiointi Käyttöoikeuteen kuuluvaa tuotantoprosessia lukuun ottamatta valokuvaa ei saa tallentaa millään tavoin sähköisessä, digitaalisessa tms. muodossa ilman valokuvaajan lupaa. Valokuvan manipulointi tai vain sen yksittäisen osan käyttö on kielletty ilman valokuvaajan lupaa.

11. Reprodusointi Valokuvaajalla on yksinomainen oikeus valmistaa ottamastaan valokuvasta jäljennöksiä, kopioita, duplikaatteja tms.

12. Tekijän nimi Valokuvaajan nimi on mainittava tekijänoikeuslaissa mainitulla tavalla.

13. Sovintomenettely Tästä valokuvan käyttöoikeuden luovutuksesta mahdollisesti aiheutuneet riitatapaukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Suomen Asianajajaliiton v. 1998 vahvistamalla sovintomenettelyllä, jossa puolueeton sovittelija avustaa riidan osapuolia löytämään erimielisyyksiin sovintoratkaisun.